Interne Training

Een interne training betekent dat een hond zonder zijn eigenaar in pension wordt gebracht en dat er gedurende zijn/haar verblijf iedere dag een paar keer met de hond getraind wordt om bepaalde vaardigheden – naar wens van de eigenaar – onder de knie te krijgen.
Ook (jonge) honden zonder (ernstige) gedragsproblemen kunnen intern opgevoed worden om daarmee een stevige basis aan te brengen voor gehoorzaamheid en samenwerking.

Interne training voor de jonge en/of onopgevoede hond zonder teveel problemen 
Heeft u door omstandigheden te weinig tijd (kunnen besteden) om uw hond de eerste beginselen van gehoorzaamheid bij te brengen, dan is een interne training een geweldige oplossing. Door uw hond door ons te laten opvoeden voorkomt u niet alleen probleemgedrag in de toekomst maar wordt ook beginnend ongewenst gedrag tijdig omgebogen naar gewenst gedrag.
Wij leren uw hond graag te luisteren en zich zo te gedragen dat hij geen overlast veroorzaakt of irritatie oproept.
Uw hond wordt de fijne kameraad die u voor ogen had toen u voor hem viel. We leren uw hond om graag met u samen te werken zodat er werkelijk sprake is van een fijne relatie. Uiteraard is het aan u om die relatie ook voor de toekomst te onderhouden, een goede relatie vraagt immers altijd inzet van twee kanten.

Interne training is bij uitstek geschikt bij probleem(gevend)gedrag 
Als een hond gedrag heeft ontwikkeld dat als ongewenst wordt beschouwd, is het zaak de hond ander, wel gewenst gedrag aan te leren. Dat betekent dat die hond stapsgewijs moet leren welk gedrag precies verwacht wordt. Het (probleem) gedrag van iedere hond is behalve een vaste gewoonte veelal ook plaats- en/of persoonsgebonden.
Vooral bij problematisch gedrag is het niet haalbaar dat gedrag in de thuissituatie te doorbreken. Dan is een gecontroleerde omgeving nodig omdat daar de prikkels die het gedrag uitlokken eerst uitgesloten kunnen worden totdat de hond de noodzakelijke basisvaardigheden onder de knie heeft. Pas dan wordt de hond geconfronteerd met de prikkels die zijn probleemgedrag uitlokten maar wel op zo’n niveau dat de hond normaal kan functioneren dankzij zijn ingetrainde basisvaardigheden. Later in de training worden die prikkels langzaam aan in heviger mate aangeboden, net zo lang totdat de hond er mee kan omgaan op een niveau dat gelijk is aan de realiteit van alledag.

Comments are closed.